E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2019.03.20.]

Tisztelt Felszámolók!

A Cégközlöny Jogi Lektorátusa köszöni az egész éves együttműködést, és az alábbiak szerint összegzi a 2016. év tapasztalatait.

részletek

Hirdetményi kézbesítés
2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

31. § (3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.

Közlemény

A Cégközlöny portál üzemeltetői felhívással fordulnak minden érintett felé, melyben elhatárolódnak a portálon megjelentetett cégadatok kapcsán - ismeretlen személyek által - a közleményt elhelyező cégek felé jelzett bárminemű, további utólagos díjfizetési igénytől.

részletek

A gazdasági ügyszak hirdetményinek digitálisan aláírt, hitelesített változatát az e-Szigno programmal tudja megtekinteni. Az e-Szigno program, illetve annak telepítési útmutatója és kézikönyve az alábbi linkekről tölthető le: