E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2019.01.24.]

Kényszertörlési eljárás hirdetményei
Hirdetmények száma: 142251

Sorszám Cégnév Cégjegyzékszám Fejezet Letöltés
121. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
Hard Stone Consulting Group Korlátolt Felelõsségû Társaság
01-09-278042 Kényszertörlési eljárások
122. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
MAKTAN TRADE Korlátolt Felelõsségû Társaság
01-09-271758 Kényszertörlési eljárások
123. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
Nagyszénászugi Beruházó Viziközmû és Csatornázási Társulat
13-16-000059 Kényszertörlési eljárások
124. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
S.A. Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
13-09-166176 Kényszertörlési eljárások
125. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
KISS PROJECT Korlátolt Felelõsségû Társaság
15-09-084915 Kényszertörlési eljárások
126. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
Mihályi Vasszerkezetgyártó Betéti Társaság
08-06-013709 Kényszertörlési eljárások
127. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
CPT MIFE Korlátolt Felelõsségû Társaság
01-09-964098 Kényszertörlési eljárások
128. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
Backup Store Korlátolt Felelõsségû Társaság
01-09-275384 Kényszertörlési eljárások
129. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
PETRIK 77. és Társai Számítástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság
01-06-766107 Kényszertörlési eljárások
130. Cégközlöny 2019-01-23 00:00:00
EGRESSI Termelõ-, Szervezõ- és Kereskedelmi Betéti Társaság
13-06-014070 Kényszertörlési eljárások