E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2019.03.20.]

VORTEX-ELEKTRO 2000 Villamostechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság "végelszámolás alatt"

Cégjegyzékszám: 10-06-023278

Cégközlöny 2012-06-16 00:00:00
2012-06-16 00:00:00
Kényszertörlési eljárások