E - C É G K Ö Z L Ö N Y [2019.03.20.]

A Cégközlöny portál üzemeltetőinek közleménye

A Cégközlöny portál üzemeltetői felhívással fordulnak minden érintett felé, melyben elhatárolódnak a portálon megjelentetett cégadatok kapcsán - ismeretlen személyek által - a közleményt elhelyező cégek felé jelzett bárminemű, további utólagos díjfizetési igénytől.

Az utóbbi időben a portál üzemeltetői részére több jelzés érkezett arról, hogy ismeretlen személyek telefonon megkeresik a Cégközlönyben közleményt megjelentető egyes cégek képviselőit és a megjelent cégadatok kapcsán további utólagos – átlag 60 000 Ft összegű – „díjfizetési kötelezettséget” tartalmazó számla megküldéséről értesítik őket, „határidőben” történő fizetést kérve.

A Cégközlöny portál üzemeltetői felhívják valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a cégadatok megjelentetése kapcsán teljesített díjfizetésen túlmenően a közleményt küldőknek semmilyen további utólagos fizetési kötelezettsége nincs, az ilyen irányú megkeresések nem a cégszolgálati rendszerből érkeznek, erre figyelemmel ne teljesítsék azokat.

Az üzemeltetők kérik továbbá az érintetteket, hogy minden hasonló esetről, megkeresésről haladéktalanul küldjenek értesítést a portálon feltüntetett „Kapcsolat, elérhetőségeink” rovatban található e-mail címekre, vagy az ott megadott telefonszámokon jelezzenek.